צהרון באור פניך

תקנון\מילוי פרטים נוספים - לחצו כאן

תקנון
התשלום לצהרון הוא 640 שח X 10 חודשי פעילות
הפעילות מתקיימת חמישה ימים בשבוע (א- ה) ורק בימים בהם יש לימודים מטעם משרד החינוך.
בצהרון אין ארוחת צהריים. יחולק כיבוד קל כעוגיות פירות תה  וכיוצ”ב  לא ניתן להירשם לימים בודדים. בימים בהם תהיה שביתה, הצהרון יפעל בשעות בו פועל באותו יום. לא ניתן להקפיא השתתפות (כגון הורה שבחופשת לידה) היעדרות של ילד מכל סיבה
שהיא לא תזכה בהחזר כספי למעט מחלה ארוכה של שבועיים ומעלה ובאישור רפואי.
ההרשמה מהווה אישור ההורים ליציאה מידי פעם מחוץ למתחם באור פניך לפעילות בחוץ כגול גני
משחקים וכיוצ”ב.
ביטול הרשמה יתבצע בכתב ויש לוודא קבלתו בבית המדרש. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף
כממשיך בחוג לכל דבר ועניין. יש שתי נקודות יציאה. האחת 1.11.22 , פרישה עד לתאריך זה
תחייב את המשתתף בסך של 1280 ₪. נקודת יציאה שניה ביום 30.12.22, פרישה עד לתאריך זה
תחייב את המשתתף בתשלום של 2560 ₪. לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי!!
פתיחת הפעילות מותנית במספר נרשמים מינימלי שנקבע ע”י בית המדרש. באם יהיו אילוצים בית
המדרש שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני התכנית, הודעות ישלחו לנרשמים בדוא”ל. הרינו
לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים ומידע של בית המדרש.
ידוע לנו כי ל”באור פניך” יש אתר, עלונים ושאר אמצעי פרסום ויתכן ולצורך הגדלת שיעורי התורה –
תמונות שלי ושל ילדיי יתפרסמו בהם. בית המדרש רשאי להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם
בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת. הרחקה או הפסקת השתתפות הנרשם
בפעילות בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת
ההפסקה ו/או ההרחקה

6,400.00

Scroll to Top
גלילה למעלה