הרשמה פתוחה
850 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: הרבנית נאוה מלכיאל
זמן: ימי ראשון 19:00-21:30
הרשמה פתוחה
400 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: גב' בלה הריסון
זמן: ימי שני, 20:30
הרשמה פתוחה
780 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: הרבנית שני טרגין
זמן: ימי ראשון, 9:00

הרשמה פתוחה
35 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: גב' בלה הריסון
זמן: ימי שני, 20:30
הרשמה פתוחה
70×10 ש"ח
בית מדרש: ,
מעביר הפעילות: גב' שירה דיוק
זמן: ימי שלישי 10:00
הרשמה פתוחה
850 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: הרבנית נאוה מלכיאל
זמן: ימי שלישי, 20:00

הרשמה פתוחה
75×10 ש"ח
בית מדרש: , ,
מעביר הפעילות: הרב דוד נתיב
זמן: ימי רביעי, 20:00
הרשמה פתוחה
10 ש"ח
בית מדרש:
מעביר הפעילות: הרבנית רחל ויינשטיין
זמן: יום רביעי, כ' אלול (9.9) 20:30
גלילה למעלה