תוכנית בת מצווה (אלו”ש) תשפ”ד

“מקול הלב”

ימי רביעי

עלות: 95X 10 ש”ח לנרשמות עד 01/08/2023
לאחר מכן העלות היא 110X 10 ש”ח

תקנון\מילוי פרטים נוספים - לחצו כאן

תקנון התשלום לתוכנית השנתית היא 950 ש”ח, לנרשמות ומשלמות עד ליום 01/08/2023 לאחר מכן העלות 1,100 ש”ח. מתחילים בספטמבר התוכנית תתקיים בימי רביעי, יתכן וחלק מהאירועים יתקיימו בימים אחרים, תלוי במרצים החיצוניים.ביטול הרשמה יתבצע בכתב ויש לוודא קבלתו בבית המדרש. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר ועניין. ביטול הרשמה עד ליום 25/11/2023 . יחייב את המשתתפת ב30 אחוז מהעלות השנתית. לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי. פתיחת הפעילות מותנית במספר נרשמים מינימלי שנקבע ע”י בית המדרש. באם יהיו אילוצים בית המדרש שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני התכנית, הודעות ישלחו לנרשמים בדוא”ל. הרינו לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים ומידע של בית המדרש. ידוע לנו כי ל”באור פניך” יש אתר, עלונים ושאר אמצעי פרסום ויתכן ולצורך הגדלת שיעורי התורה – תמונות שלי ושל ילדיי יתפרסמו בהם. בית המדרש רשאי להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת. הרחקה או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה.

1,100.00

Scroll to Top
גלילה למעלה